Välkommen till FÅRSTALLPLAN!

Här hittar du information om hur ett fårstall skall fungera och planeras. Funderar du på en byggnad för höstlammproduktion eller vårlammproduktion? Hur skall du hantera foder och strömedel? Vilka typer av byggnader finns?

Under flikarna Lammproduktion, Förutsättningar, Planering och Teknisk utformning hittar du information om lammproduktionen och byggnader.  Under fliken Planlösningar hittar du sex förslag på stallbyggnader för olika produktionsformer, tillsammans med listor över vad som karaktäriserar byggnaderna och en översikt över kostnaderna för dem. Dessa är tänkta att fungera som underlag i diskussion med din rådgivare om du planerar att bygga nytt fårstall. Ytterligare lästips för att fördjupa dig finner du under fliken Läs vidare.